Menüü

Õppematerjalid

Juhendmaterjalid aitavad õpetajatel ja karjäärinõustajatel mõista võrdse kohtlemise ning stereotüüpide olemust. Juhendmaterjalidest leiavad õpetajad ja karjäärinõustajad inspiratsiooni, kuidas rääkida võrdse kohtlemise teemadest, kuidas teemat erinevatesse ainetundidesse integreerida ning kuidas aidata õpilastel teha ebastereotüüpseid karjääri- ja haridusvalikuid. Materjal on tihedalt seotud noorteseriaaliga "Miks Mitte?!" ning sisaldab hulgaliselt näidisülesandeid erinevates ainetundides kasutamiseks. Materjalid on loodud mõeldes erinevatele vanusegruppidele ning on ühildatud riikliku õppekavaga. Materjalid on kättesaadavad ka digitaalse õppevara portaalis e-koolikott.