Menüü

SELLEKS KORRAKS ON BREAK! PROJEKTI RAAMES KOOLITUSED ÕPETAJATELE JA KARJÄÄRINÕUSTAJATELE EESTIS JUBA TOIMUNUD. KÄESOLEVALT LEHELT LEIATE TOIMUNUD KOOLITUSTE KOHTA INFOT.

kutse koolitustele

Kutsume kõiki õpetajaid ja karjäärinõustajaid ühepäevasele koolitusele, mille eesmärk on aidata õppijatel märgata piiravaid soostereotüüpseid hoiakuid ja läbi selle teha enda eriala- ja karjäärivalikuid teadlikumalt.

Koolitus võtab aluseks Tallinna Ülikooli haridusteadlaste ja Innove SA karjääriõppe spetsialistide poolt sellel aastal koostatud juhendmaterjalid, mis on loodud eesmärgiga toetada soostereotüüpide ja võrdõiguslikkuse teema käsitlemist nii koolis kui ka karjäärikeskuses. See annab teoreetilise ülevaate soostereotüüpide olemusest, muutunud töömaailmast ja isiksusest lähtuvatest karjääri kujundamise teooriatest. Samuti pakub näiteid, kuidas soolise võrdõiguslikkuse teemat erinevate teemavaldkondade osana (nt diskrimineerimine tööturul, palgalõhe, soorollid perekonnas jne) käsitleda lõimituna erinevatesse ainetundidesse ja karjääriõppe tegevustesse. Juhendmaterjalide üheks osaks on teleseriaali Miks mitte?! episoodid ja alternatiivlõpud, mille eesmärk on soostereotüüpsete hoiakute näitlikustamine ja läbi juhitud arutelu teadlikkuse kasv, mis omakorda aitab vähendada soostereotüüpsetest hoiakutest tehtud eriala- ja karjäärivalikuid.

Eestikeelsed koolitused:

11. veebruar Tartu Ülikooli raamatukogu konverentsikeskus

18. veebruar Tallinna Ülikool

1. märts Tallinna Ülikool

6. märts Tallinna Ülikool

Venekeelsed koolitused:

12. veebruar Jõhvi kontserdimaja

6. märts Tallinna Ülikool

Lae alla koolituse ajakava (PDF)