Menüü

Murra piirangutest vabaks! #BREAK!

KOOLITUSED ÕPETAJATELE JA KARJÄÄRINÕUSTAJATELE

Kutsume kõiki õpetajaid ja karjäärinõustajaid ühepäevasele koolitusele, mille eesmärk on aidata õppijatel märgata piiravaid soostereotüüpseid hoiakuid ja läbi selle teha enda eriala- ja karjäärivalikuid teadlikumalt.

Projekt BREAK!

MIS? Ristmeediaprojekt.

EESMÄRK? Noored, kes teevad oma erialavalikud sõltumatult ning südame järgi olles vabad piiravatest soostereotüüpidest.

KES? Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei koostöös Eesti Rahvusringhäälingu, Tallinna Ülikooli, SA Innove, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Leedu võrdse kohtlemise voliniku ja Islandi soolise võrdõiguslikkuse keskusega. Projekti põhiline rahastaja on Euroopa Komisjon.

MILLAL? 30-kuud ajavahemikus 2017-2019.

Loe edasi

Võrdne kohtlemine

Võrdse kohtlemise seadus tagab isikute kaitse diskrimineerimise eest soo, rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvuse, usutunnistuse, veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel.

 

Loe edasi

Miks mitte?!

10-osaline hoogne noortesari "Miks mitte?!" räägib 18-aastasest Annast, lõpuklassi kogelevast nohikust, kes unistab saada rajuks ja kuulsaks räppariks, samal ajal, kui terve maailm ootab, et Anna läheks kuulekalt ülikooli reaalaineid õppima.

Ja tegelikult adub Anna isegi oma unistuse kättesaamatust, kuni kõik ühel päeval muutub. Nimelt otsustab Anna isa Martin peale närviatakki elupõlise juhatajaameti maha panna ja hakata ellu viima omaenda kunagist unistust – saada moekunstnikuks.

Vaata seriaali